e-mail: animilood@abv.bg

Сертификати - Строителна фирма Анимил

Строителна фирма Анимил е внедрила и прилага системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват - Извършване на строително-монтажни работи и строително-ремонтни работи.

АНИМИЛ ООД формира и провежда своята политика по качеството на произвежданите продукти и извършвани услуги, основаваща се на прецизното определяне и добро управление на всички необходими за системата процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на системен подход за тяхното управление, непрекъснато усъвършенстване и развитие на управлението, приоритет на качеството при извършването на строително-монтажните и ремонтни работи, ремонтирането на обектите при стриктно спазване на определените техническите и нормативните изисквания, непрекъснат контрол на всички нива по отношение на качеството при извършването на строително-монтажните и ремонтни работи, поддържане на взаимноизгодни отношения, на основата на честност и коректност, с доставчиците на продукти и услуги, спазване на всички нормативни актове и други изисквания, създаване на благоприятни условия на труд и др.

Защо да изберете нас?

Отлична организация

Ние сме строителна фирма с дългогодишен опит, опитни служители, конкуретни цени.

Комплексни услуги

Комплексни решения на проблемите, свързани със строителство и ремонт