e-mail: milen.pepelov@abv.bg; 0888674811

Язовир Луда Яна

Язовир Луда Яна

Отчуждават земи за изграждането на язовир край Панагюрище

Със Заповед на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков, започнаха отчуждителни процедури за имоти и части от имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището на град Панагюрище, за изграждане на обект "Язовир Луда Яна", включително прилежащата пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), по Заемно споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" на Световната банка и МРРБ.

Строителните дейности по изграждане на язовир Луда Яна и ПСПВ се очаква да стартират до края на 2015 г. Все още не е финализирана тръжната процедура за избор на строител, която беше рестартирана в началото на 2014 г. Общата стойност на инфраструктурния проект е 52 млн. лв.

Има сключен договор за проучване и проектиране на яз. "Луда Яна" и ПСПВ, включващ авторски надзор по време на строителството и изготвяне на работни чертежи и детайли, с фирма "КАРАВОКИРИС и Партньори", Гърция. Извършено е ново геоложко проучване на резервоара и цялата зона на язовира. Подготвен е хидроложки анализ, извършена е оценка на въздействие върху околната среда. Освен основната сграда на ПСПВ, са предвидени и помпена станция, както и захранващи водопроводи към съществуващата мрежа за водоснабдяване на Панагюрище.

"Всички жители на община Панагюрище очакват от години изграждането на язовира, защото по този начин ще бъде решен един от основните проблеми с водоснабдяването в района. Питейната вода за общината е от река Марица, водопроводът е 42 километров, с пет помпени станции и е на повече от 30 години", съобщи кметът Никола Белишки.

Строителството на язовира е започнато през 1986 г. и е прекъснато през 2000 г. Обектът се състои от: язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води. Язовирната стена, проектирана като насипна, е изградена до кота около 569,00. Водоплътният елемент е глинено ядро, фундирано върху стоманобетонова плоча, разположена над инжекционната галерия.

След завършването му язовир Луда Яна ще снабдява с питейна вода жителите от района на Панагюрище, както и населени места в съседните общини Пазарджик и Стрелча.

Автор: Светла Добрева

Защо да изберете нас?

Отлична организация

Ние сме строителна фирма с дългогодишен опит, опитни служители, конкуретни цени.

Комплексни услуги

Комплексни решения на проблемите, свързани със строителство и ремонт